ijsland 2006

Hallgrim's Church, Reykjavik Hallgrim's Church, Reykjavik Skólavörňstigur, Hallgrim's Church, Reykjavik Reykjavik Domkikrjan Cathedral, Reykjavik
P2250001.JPG
Hallgrim's Church, Reykjavik
P2250003.JPG
Hallgrim's Church, Reykjavik
P2250007.JPG
Skólavörňstigur, Hallgrim's Church, Reykjavik
P2250011.JPG
Reykjavik
P2250012.JPG
Domkikrjan Cathedral, Reykjavik
Frikirkjan, Tjornin, Reykjavik Hallgrim's Church,  Leif Eriksson, Reykjavik Hallgrim's Church, Reykjavik Hveragerdi, huis Hveragerdi, huis
P2250013.JPG
Frikirkjan, Tjornin, Reykjavik
P2250015.JPG
Hallgrim's Church, Leif Eriksson, Reykjavik
P2250016.JPG
Hallgrim's Church, Reykjavik
P2260022.JPG
Hveragerdi, huis
P2260023.JPG
Hveragerdi, huis
Karid Ronald Bruarfoss Bruarfoss Bruarfoss
P2260026.JPG
Karid
P2260028.JPG
Ronald
P2260033.JPG
Bruarfoss
P2260034.JPG
Bruarfoss
P2260035.JPG
Bruarfoss